FORSIDE

AN KUNST
ORN ARK. MAA  

LRN DESIGN
OLE RØMER NYGAARD  1924-1994
ARKITEKT MAA
Bibliografi
Møller, Henrik Steen; ”Legen og Lyset”. Henning Larsen. Politikes Forlag. København. 2001
Rohde, H.P.; Axel Nygaard. Biografi. København. 1954
Thau, Carsten; Vindum, Kjeld; Arne Jacobsen. København. 1999
Arkitekt Professor Tyge Hvass.
Tuborgvej
Arkitekt.

Mini biografi
Eneste barn af tegneren Axel Nygaard og hustru
Marie Rosenquist -
Ole Rømer Nygaard blev allerede som studerende håndplukket til arkitekt professor Tyge Hvass´ tegnestue (Tuborgvej) og snart efter anbefalet af arkitekt Nils Koppel til Arne Jacobsens tegnestue (Bellevue). Her kom han på det hold som bragte Arne Jacobsen videre fra funktionalismen. Han blev ret hurtigt sagsarkitekt og designchef hos AJ (1950-1954) og det var Ole som hentede bl.a. vennen Henning Larsen til Arne Jacobsens tegnestue, hvor de sammen kom til at udgøre et unikt team. De kendte hinanden fra Teknisk Skole og senere Kunsakademiets Arkitektskole, hvor Ole var et hold før Henning Larsen.
På Teknisk Skole havde Ole også mødt: Mogens Didriksen, Sand Kirk. Gert Bornebusch, Max Brüel, Verner Panton m.fl. alle senere medarbejdere på Arne Jacobsens tegnestue.

Arkitekt Professor Arne Jacobsen.
Tegnestuen i Bellevue 1950-1954
Sagsarkitekt og designchef.
Stadsarkitekten i København.
Dagmarhus
Arkitekt.
DEN ORIGINALE FRITZ HANSEN
 MYRE™ STOL
DESIGNET AF ARNE JACOBSEN
Kgl. Bygningsinsp. Preben Hansen.
Amagertorv
Sagsarkitekt.
Nationalmuseet.
3.afd. Brede.
Museumsinspektør.
Rigsantikvar embedet (P.V. Glob).
Prinsens Palais
Arkitekt og museumsinspektør.

Københavns Boligkommission.
Niels Hemmingsensgade
Boligkommissionens arkitekt.

Bygningskonstruktørskolen
Drejervej
Censor og foredragsholder
.
Medarbejder:
C. A. Møllers villa. Arne Jacobsen.
Munkegårdsskolen; Munkegårdslampen; Arne Jacobsen.
Myren, stol; Arne Jacobsen
Nyropsgade; Arne Jacobsen.
Rødovre Rådhus; Arne Jacobsen.
Carlsberg; fl. ombygninger. Kgl. Bygn.inspk. Preben Hansen.
Tuborg siloer af aluminium på eksisterende; Kgl. Bygn. inspk. Preben Hansen.

COPYRIGHT LARS RØMER-NYGAARD © 2012 - ALL RIGHTS RESERVED
E-mail: design@roemer-nygaard.com