FORSIDE

AN KUNST
ORN ARK. MAA  

LRN DESIGN
AXEL NYGAARD 1877-1953 KUNST
BIOGRAFI BIBLIOGRAFI OMTALE


Mini biografi
Axel Nygaard´s kunst var i mere end 50 år dagligt tilgængelig for alle danskere i magasiner og aviser. Især hans "Dag til Dag" skildrede Danmark poetisk i mere end 40 år, hvilket gav tegningerne kultagtig status og medførte sammenligninger med H.C. Andersen og Haydn´s musik. Samtidens kulturpersonligheder beskæftigede sig med hans kunst og hylder Axel Nygaard som Danmarks største bladtegner. AN bringer bladtegningens europæiske ånd til Danmark og tegner i flere manérer. Man har talt om den første, den anden og den tredje Nygaard. Han overfører i samarbejde med Valdemar Andersen farvelitografiets teknik til rotationspressen, og han introducerer, som den først grafisk design i avisen ved at tilrettelægge brødteksten sammen med sine tegninger og egne alfabeter.

Udmærkelser
Sølvmedalje ved svendeprøve. København. 1895.
Guldmedalje. Diplóme de medaille dór. Art de la rue (plakatkunst). Paris. 1925.
Æreskunstner. Diplóme d´honneur. Livre (bogillustration). Paris. 1925.
Alfred Schmidt. 1930.
Æresmedlem. Danske Bladtegnere. 1946.
Æresmedlem. Sammenslutningen af Danske Bladtegnere. 1952.

Hyldest
Helside; Axel Nygaard. 50 års fødselsdag. Politiken. København. 15.5.1927.
Helside; Axel Nygaard. 60. års fødselsdag. Politiken. København. 15.5.1937.
Helside; Axel Nygaard. Mindeord. Politiken. København. 11.2.1953.
Henningsen, Poul et al; Axel Nygaard´s Tegninger. Arthur Jensens forlag. København. 1937
.

Digte af: Sophus Clausen, Otto Gelsted, Piet Hein, Tom Kristensen
.
POLITIKEN
DAG TIL DAG
VEJRTEGNING
HELSIDER

MAGASINET
FORSIDER
MIDTSIDER
ALFABETER


PLAKATKUNST

KARIKATUR
SATIRE


ILLUSTRATION
GRAFISK DESIGN


ATELIER
LOGO
EX LIBRIS
Gyldendals Encyclop.
Kraks Blå Bog
Runeberg.dk
Weilbach
M.fl.
Bibliografi
Bendix, Hans; Urolig sommer. p 56, 160, 204, 227. København. 1970.
Bidstrup, Julius; Familien Koefoed. p100. P.Hauberg & Co. Kjøbenhavn. 1886.
Bramsen, Bo; Politikkens historie se indefra 1884-1984. Bd 1-2. Politikens Forlag. København. 1983.
Bramsen, Bo; ”København før nu og aldrig”. Forlaget Palle Fogtdal A/S. København. 1987.
Danske Journalister. 157. København. 1950.
Dirkinck-Holmfeld, Gregers; ”Tør – hvor andre tier” Bd 1. Ekstrabladet. København. 2003.
Dybdahl, Lars; Den danske plakat. Borgens forlag. København. 1994.
Finsen, Erling; Slægtsbog for familien Finsen. Eget forlag. København 1965.
Finsen, Erling; Slægtsbog for familien Finsen. Eget forlag. København 1988.
Grønbech, H.E.; Den bornholmske slægt Grønbech. Det Berlingske Bogtrykkeri. København 1938.
Henningsen, Poul; Seedorff, H.H.; Gelsted, O; Axel Nygaard´s Tegninger. Arthur Jensens forlag. København. 1937
.
Hertel, Hans et al; København læst og påskrevet. Da København blev moderne. Museum Tusculanums forlag. København. 1997.
Jensen, C.E.; Karikatur-Album. Bd.II. p495, 496. Chr. Flors Forlag. København. 1912.
Jensenius, Herluf; Lige ud ad landevejen. Journalister 156. 1958.
Kjølbye, Bente, Wendelboe Jensen; Magasin du Nord. København. 1986.
Kjølsen, Hans Berg Hammer; Stamtavle over familien Hastrup. Eget forlag. København 1952.
Knudsen, Mogens; et al; Satire og Humor i dansk tegnekunst. Carit Andersens Forlag. København.
Koppel, Valdemar; Politiken. København. 1934.
Kruse, Jens; Danske Streger. P.Haase & søns Forlag. København. 1946.
Lebech, Mogens; Christianshavn, 211f . København. 1955.
Munch, Gert; et al. Stedsegrønne streger. Danske Bladtegneres Jubilæumsbog.Carit Andersens Forlag. 1958.
Møller, Henrik Steen; ”Legen og Lyset”. Henning Larsen biografi. Politikens forlag. København. 2001.
Nørregård-Nielsen, Hans Edward; Avisens håndskrift. København. 1983.
Rømer-Nygaard, Lars; Familien Rømer-Nygaard. Slægts-topografisk atlas. København 2012.
Rømer-Nygaard, Lars; Slægtsbog for familien Lauritzen. BK6. København 2008.
Rømer-Nygaard, Lars; Roemer-Nygaard. Brothers Keeper. Database.
Schwartz, Walther; Dansk bogillustration fra Valdemar Andersen til Axel Salto. 108. København. 1973.
Seedorff Pedersen, Hans H.; Axel Nygaard´s lyse verden. København. 1954.
Stephensen, Hakon; Sådan var det. København. 1974.
Storm, Ole; Magasinet. Politikens tillæg 1922-1962. Apostrof. København. 1984.
Stype, Vibeke; Fra billedark til billedbog. Nyt nordisk forlag Arnold Busk. København. 1983.
Rohde, H.P.; Axel Nygaard. Biografi. København. 1954.
Svendstorp, Aage; Møller, Poul; Folkestyret i dansk humor 1849-1949. København. 1949.
Vinding, Andreas; Sorgløse Tider. København. 1942.
Vinterberg, Søren; Rømer-Nygaard, Lars; Tegninger fra Magasinet Axel Nygaard. Bogfabrikken. København 2008.
Vinterberg, Søren; Et frugtbart land for karikaturens kunst. Festskrift til Jorunn Hareide. Oslo Universitet 2010.

Artikler kroniker og omtale
Ankeret; Æresmedlem. Politiken. København. 1.mar.1950.
Arne; Portrætter. Axel Nygaard. København. 1907.
Asmussen, Des; Tegnerne ser på København.
København. Ekstrabladet 7.dec.1946.
Axel; De Unge. Axel Nygaard. København. 1906.
Berntsen, Aage;
Den lille tegning. København. jan.1944.
Blix; Vore Forfattere. København. 1908.
Borchsenius, Kaj; Søndermarken og kunstnerne. Magasinet midtersiden. Politiken. København. 17.mar.1949.
Borchsenius, Kaj; Danske Tegnere. Avis. Kunstnernes hus. Oslo. 7.-29.feb.1959
Brøchner Henning; Moderne danske Plakat kunstnere, Axel Nygaard. Sort på Hvidt. København. aug.1918.
Bødker, Benny; Axel Nygaard – et omslag og en tegner. Midt i en Jazztid.
2004.
Bøyesen, Lars Rostrup; Denmark seen through the Eyes of a Newspaper Artist – I. Axel Nygaard. 19--.
Claussen, Sophus; Vignet til Vignet-Tegneren. Politiken. København. 15.maj.1927.
Dam, Johannes; Axel Nygaard. Journalisten. København. 15.aug.1912.
Devil; Casanova. København. 1906.
Dhjene, Hans; ”Om Danmark”. Den Kongelige danske ballet. Svensk-Danska Föreningen.  A.B.Allhems forlag.
Malmø. 25-26.mar.1943.
Dhjene, Hans; Köbenhamns Skönhet. Sydsvenska Dagbladet. Snällposten. 18.jan.1948.
Dixi.; Axel Nygaard. Digt.
København. 1927.
Dreyer, Carl T.H.; Avertering.
København. jan.1939.
Ekstrabladet, red.; Tegnerne ser på København. Ekstrabladet s. 11. København. 7.dec.1946.
Flor, Kai; Dansk bog- og illustrationskunst. Danske Tegnere. Avis. Kunstnernes hus. Oslo. 7.-29.feb.1959.
Fought, Knud; Axel Nygaard. Nordisk Exlibris tidskrift nr. 2. København. 1953.
Fraenkel, John; ”Danmark i en droppe tusch”. Fritiden. Malmø. 1945.
Frederiksen, Otto; Carl Johan; Axel Nygaard´s tegninger. Tegneren. København. sept. 1937.
Frisk, Jørgen; Casanova. ”Kl. 19” . København. 20.okt.1906.
Gelsted, Otto.; Axel Nygaard´s Kalender. Axel Nygaards Tegninger. Arthur Jensens Forlag. København. 1937.
Hansen, Søren; Nygaards Tegninger holder stadig. Boganmeldelse. Politiken. København. 20.11.2008.
Hartmann, Godfred; Om tårne og kupler. Politikens kronik. København. 22.april.1967.
Hein, Piet; Vignet til Axel Nygaard. København. 15.maj.1937.
Henningsen, Poul; De Nygaardske Piger. Axel Nygaards Tegninger.Arthur Jensens Forlag. København. 1937.
Hiort, Esbjørn; Hvorfor er Plakaten så populær. Danske Tegnere. Kunstnernes hus. Oslo. 7.-29.feb.1959.
Hoffmann, Finn; Axel Nygaard i bogen og i dagspressen. Buen. København. sept.1925.
Hoffmann, Finn; Axel Nygaard i Bogen og Dagspressen. Tegneren. København. maj.1935.
Holm, Anders W.; Tegneren Axel Nygaard. Verdens-Spejlet. København.1906.
Holm, Anders W; Tegneren Axel Nygaard. Samleren. København. 1927.
Hoogland, Claes; Det klassiska Köbenhamn. Svensk artikel. København. 1942/43.
Jensenius, Herluf; Københavns svindende Skønhed. København. 1947.
Jespersen, Iver; Axel Nygaard, Gratiernes yndling. Bogormen. København. jan.1930.
J, E; Bladtegner-jubilæum. Information. København. 29.-30.nov.1958.
J.M.; Casanova. Ekstrabladet. København. 17.okt.1906.
Kenderen; 6oaarig Kunstner. Artikel. København. 15.maj.1937.
Kirkeby, Anker; Artikel. København. 1953.
Kistrup, Jens; Den store familiefest for Hans Bendix. Berlingske Tidende. København. 21.feb.1958.
P.K.; Kend din by, Københavner. Politiken. København. 1942.
Kristensen, Tom; Din kunst er et mildt København. Politiken. København. 15.maj.1927.
Kristensen, Tom; Døgnets og digtets fortolker. Politiken. København. 11.feb.1953.
Københavner; ”Københavnerliv”. Verdensspejlet. København. 16. dec.1906.
Lassen, Loulu; Axel Nygaard. Journalisten. København. 15.maj.1937.
Lassen, Loulu; Livet i en Steg. Politiken. København. 15.maj.1952.
Ludvigsen, Viggo; Lidt om tegnede danske Bogomslag. København. 1936.
Ludvigsen, Viggo; H.C. Andersen Frimærkerne.
Lundquist; Lundquist ritar och berätter från Köbenhamm. Dagens Nyheter. 9.sept.1945.
Magasinet; Københavnerinden. Magasinet. Politiken. København. 1933.
Magasinet; Politikens Plakater. Midtersiderne. Magasinet. Politiken. København. 1959.
Magnus, Peter; Axel Nygaard. København. 1906.
Magnus, Peter; Digt. København. 1907.
Magnus, Peter; Foraar. København. 1907.
Mefisto; Mellem Slagene. København. 1907.
Munk, Gert; De tegnede tiden. Politiken. København. 30.nov.1958.
Nielsen, Jais; Den store Kunst i et lille Format. Politiken. København. 14.maj.1937.
Nielsen, Jais; Dansk Illustrationskunsts grand old man. Politiken. København. 1948.
Nygaard, Adam; Kronik. Politikens kronik. København. 19--.
Nygaard, Georg; Die Kunst in dänischer Reklame. Dansk Reklame. Specialhæfte. København. 1929.
Nygaard, Georg; The Art in danish Advertising. Dansk Reklame. Specialhæfte. København. 1929.
Nyholm, Poul; Nygaard´ske Ex Libris. Bogvennen. København. Nr.4. april.1945.
Nørbæk, Jens F; Bogvennen. 1974-77.
Poulsen, Knud; Axel Nygaard. C. side 54. Politiken. København.1.okt.1959.
Rasmussen, Steen Eiler; C.F. Hansen og hans København. Politikens kronik. København. 28.2.1956.
Rasmussen, Steen Eiler; ”Det flygtende nu”. Politikens kronik. København. 9.feb.1955.
Rask Rudolf; Fødselsdag. Axel Nygaard. Artikel. København. 14.maj.1907.
Rohde, H.P; Axel Nygaard og Magasinet. Politiken. Magasinet midtersider. København. 11.dec.1954.
Rohde, H.P; Ungdommen banker på. Dansk Kunsthåndværk. København. jan.1952.
Rohde, H.P.; ”Vor mest bidende karikaturtegner”. Politikens kronik. København. 22.nov.1954.
Rohde, H.P.; Axel Nygaard, De grafiske fag 3. København. 22.nov.1954.
Rom, Bendt; Axel Nygaard. Samleren. København. 1937.
Schmidt, Alfred; Komisk tegnekunst. Bogvennen. København. 1931.
Sadolin, Ebbe; Avistegning. Epoke. København. Julen. 1931.
Sadolin, Ebbe; Avistegning. Rasmus Navers forlag. København. 1931.
Schwartz, Walter; Axel Nygaard på Det kgl. Politiken. København. 1946.
Schwartz, Walther; ”Tre danske tegnere”. ”Politiken”s kronik. København. 29.juli.1947.
Schwartz, Walther; Aandfuldt Førerskab gennem en skøn By. Politiken. København. 1947.
Schwartz, Walther; Danske Avis-tegnere. Kunst og Kultur 4 hefte. Oslo. 1954.
Schwartz, Walther; Tegnernes kommentarer i den daglige Avis. Danske Tegnere. Kunstnernes hus. Oslo. 7.-29.feb.1959.
Seedorff. Hans Hartvig; Til Axel Nygaard. Axel Nygaards Tegninger. Arthur Jensens Forlag. København. 1937.
Seedorff, Hans Hartvig; Axel Nygaard i Tibirke. Grønningens katalog. København. 1954.
Spaabæk, Gorm; Den oversete tegner. 2009
Ukendt; Axel Nygaard. Dinamarca. Correo Argentino. Buenos Aires. sept.1944.
Ukendt; Den frie Scene. København. 1908.
Ukendt; Portræt. Artikel. København. 1.okt.1934.
Ulv; Da ”Platmenagen” kom. København. 1907.
Ungermann, Arne; Gi´os gas eller gift. Interview. Politiken.  København.
12.-13.aug.1978.
Vinding, Ole; Hos fotografen XVI. Perspektiv. Hans Reitzels Forlag. København. 9.jun.1975.
Wilmann; Preben; Farvetegningen i den danske avis. Danske Tegnere. Avis. Kunstnernes hus. Oslo. 7.-29.feb.1959.

Mange mindre avisartikler, boganmeldelser og nekrologer.
  AXEL NYGAARD 1877-1953 - TEGNER

TEGNEDE TIL
Klods-Hans 1901;
Middagsposten 1903-04;
Verdensspejlet 1904-05;
Adresseavisen 1905-06;
Ekstra Bladet 1906-10 samt søndagsudgaven Lurifax 1906;
Blæksprutten 1911-12, 1915-18, 1924-31;
Børnenes Juleroser; Fyrtøjet;
Gnisten;
Hjemmets Noveller;
Illustreret Tidende;
Juleroser;
Jugend 1904;
Maanedsmagasinet;
Martins Magasin;
Pindsvinet;
Platmenagen; 
Pluk;
Politiken;
Politikens Magasinet fra 1922;
(forsider, midtersider, tegnede typer, grafisk tilrettelægning mm);
Politiken 1906-53-illustrationer ad libitum; endvidere vejrtegninger, vignetter til rubrikken Dag til Dag, flere forsider mm).
Publikum;
Ravnen;
Snurrebassen;
Teatret;
Tik-Tak;
Vore Damer.

Stillinger og hverv
Axel Nygaard forblev freelance, men tegnede hovedsageligt til Politiken fra 1908 til 1953.

Dommer. Plakatkonkurrencen. Stevns Pilsner. 19--.
Dommer. Frimærke konkurrencen. København.1928.
Dommer. Plakatkonkurrencen. København. 1928.

Konkurrencer
”Kjøbenhavnerinden”. 1908.
Frimærke konkurrencen. 1935. Indbudt bunden opgave i anledning af H.C. Andersens 100 års dag.

Interviews
Debora; Billeder fra Axel Nygaards
Hjem og nogle af hans skønne
tegninger
. ”Tidens kvinder”. Julen. 1927

Jørgen; Vore Tegnere og nogle af deres
Tegninger IV. Interview.
”Hver 8 dag”. 10.aug.1917.

Haste, William; Gammel kender giver
Chr,IV oprejsning
. Interview i
Ekstrabladet. København. 20.jan.1951.
Nygaard, Axel;

Debat
”Kjøbenhavnerinden”. Svar på ”en lille
Kjøbenhavnerindes” protest mod AN fik præmie. 1908.

Nygaard, Axel; Enquete. La Revue
Scandinave. Svar på fransk. nov.1911.

Nygaard, Axel; Tys-Tys; Opløftet Hest, Politiken.
København. 17.jun.1946

COPYRIGHT LARS RØMER-NYGAARD © 2012 - ALL RIGHTS RESERVED
E-mail: design@roemer-nygaard.com